Dzielnicowi PP Topólka

Dzielnicowi PP Topólka

Posterunek Policji w Topólce

87-875 Topólka

tel. 477537510, fax. 542318534

Posterunek Policji w Topólce nie pełni służby w systemie całodobowym. Po godzinach urzędowania interesantów obsługuje :

Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie

ul. Kościuszki 31 88-200 Radziejów  

tel. 477537200, fax. 477537247  

email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl


Kierownik  podkom. Robert Zarębski

tel. 477537510;   email: robert.zarebski@bg.policja.gov.pl

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy między innymi w sprawach:

   - udzielania pomocy ofiarom przestępstw,

   - udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,

   - podstawowego poradnictwa prawnego,

   - konfliktów sąsiedzkich,

   - rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym

     (alkoholizm, narkomania),

   - przeciwdziałania zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
   - inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

Uwaga!   Podane poniżej adresy email ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowymi, ale nie służa do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swej służby. W sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr   477537200. W bardzo pilnych przypadkach prosimy dzwonić pod nr alarmowy 112 lub 997.


REJON nr 11- gm. Topólka

Dzielnicowy asp. Radosław Urbaniak


tel. 477537512; , kom. 786859053 

email:  dzielnicowy.topolka1@bg.policja.gov.pl


Obsługiwany rejon służbowy nr 11- miejscowości:

 Bielki, Chalno, Czamanin Kolonia, Czamanin, Czamaninek, Dębianki, Kamieniec, Kamieńczyk, Karczówek, Kozjaty, Orle, Sierakowy, Świnki, Topólka, Wola Jurkowa.

PLAN PRIORYTETOWY

Na terenie podległym PP Topólka znajduje się droga powiatowa P2831C. Na odcinku drogi pomiędzy m. Rybiny – Orle dochodzi do niebezpiecznych sytuacji związanymi z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, którzy poruszają się po drodze bez stosownych elementów odblaskowych jak i oświetlenia. Problematyka występuje w godzinach porannych oraz w porze wieczorowo-nocnej. Powyższe zagrożenia zostało zdiagnozowane na podstawie uzyskanych informacji od społeczności lokalnej, oraz własnych informacji uzyskanych w trakcie obchodu.

( Obowiązuje w I półroczu 2023r.)


REJON nr 12- gm. Topólka

Dzielnicowy mł. asp. Krystian Mrówczyński


tel.477537511;  , kom. 786859062 

email: dzielnicowy.topolka2@bg.policja.gov.pl


Obsługiwany rejon służbowy nr 12- miejscowości:


Borek, Galonki, Głuszynek, Iłowo, Miałkie, Miłachówek, Orle, Paniewek, Paniewo, Rybiny, Rybiny Leśne, Sadłóg, Sadłużek, Świerczyn,Świerczynek, Topólka, Torzewo, Wyrobki, Zgniły Głuszynek, Znaniewo, Żabieniec.

PLAN PRIORYTETOWY

W rejonie służbowym nr 12 w miejscowości Świerczyn znajduje się sklep spożywczy. W rejonie sklepu dochodzi do spożywania napojów alkoholowych w miejscu objętym zakazem. Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie uzyskanych zgłoszeń od lokalnej społeczności oraz działań własnych w trakcie pełnionych służb patrolowych i obchodowych. Problematyka występuje najczęściej w dni robocze w godzinach popołudniowych.

( Obowiązuje w I półroczu 2023r.)

Powrót na górę strony