Ruch drogowy

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej?

Jak uzyskać zaświadczenie o wypadku, kolizji drogowej?

Na podstawie art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w celu ustalenia okoliczności zdarzenia drogowego oraz wysokości odszkodowania Policja na wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymać w/w zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rzecz Urzędu Miasta Radziejów nr konta 45 9550 0003 2320 0005 3093 0032 - dowód opłaty należy okazać przy odbiorze zaświadczenia.

Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wydawane są w siedzibie Komendy Powiatowej w Radziejowie ul. Kościuszki 31 ( Ogniwo Ruchu Drogowego ), w dni powszednie w godz. 08.00 do 15.00.

Podstawy prawne:

 

·Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006r. Nr 225. poz. 1635)

· Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony